19fw laund long semi wide trouser check

56,000원
추가 금액
size
선택하세요.
선택하세요.
s (품절)
m (품절)
l (품절)
수량
품절된 상품입니다.
- bio washed fabric
- semi wide
- polyester 65% + rayon 33% + span 2%

s size
허리넓이 - 38 / 허벅지 - 24 / 밑위 - 28 / 밑단 - 21.5 / 총길이 - 102

m size
허리넓이 - 40 / 허벅지 - 25 / 밑위 - 29 / 밑단 - 22.5 / 총길이 - 103

l size
허리넓이 - 42 / 허벅지 - 26 / 밑위 - 30 / 밑단 - 23.5 / 총길이 - 104

model
hyejung
s size fitting
페이스북
네이버 블로그

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19fw laund long semi wide trouser check

56,000원
추가 금액
size
선택하세요.
선택하세요.
s (품절)
m (품절)
l (품절)
수량
품절된 상품입니다.
재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
페이스북
네이버 블로그